Dwa nowe obiekty z Niemiec na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

28.07.2021, 09:54

Po raz pierwszy w historii obiekty kultury żydowskiej w Niemczech zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Upragniony tytuł przyznano również Dolnogermańskiemu Limesowi.

Niemcy wzbogaciły się o dwa nowe obiekty Światowego Dziedzictwa. UNESCO po raz pierwszy uhonorowało dobra kultury żydowskiej w Niemczech, przyznając upragnione wyróżnienie tak zwanym miejscom SchUM w Moguncji, Wormacji i Speyer, jako kolebce europejskiego judaizmu. Dolnogermański Limes jako część granicy starożytniego Imperium Rzymskiego również został zakwalifikowany jako nowy obiekt Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Komitet ONZ do spraw kształcenia, nauki i kultury (UNESCO) niespodziewanie podjął decyzję już we wtorek na swoim posiedzeniu w chińskim Fuzhou.

Po tym jak w weekend wyróżniono niemieckie uzdrowiska Baden-Baden, Bad Ems i Bad Kissingen oraz kolonię artystów Mathildenhöhe w Darmstadt, Niemcy mogą się pochwalić łącznie czterema nowymi tytułami przyznanym przez UNESCO. Wyróżnienie to przyznawane jest jedynie obiektom kulturowym i przyrodniczym o «wybitnej wartości uniwersalnej».

SchUM to nazwa stowarzyszenia utworzonego w średniowieczu przez gminy żydowskie w miastach górnego Renu (Nadrenia-Palatynat): Moguncji, Wormacji i Speyer, które były też nazywane «Jerozolimą nad Renem». SchUM jest skrótem od średniowiecznych hebrajskich pierwszych liter miast. W Moguncji Stary Cmentarz jest częścią dziedzictwa narodu żydowskiego. Około 1000 lat po pierwszych pochówkach nadal można tam znaleźć wiele historycznych nagrobków. W Wormacji znajduje się również cmentarz żydowski, a także dzielnica z synagogą, łaźnią rytualną (mykwą) i muzeum. W Speyer istniało również bogate życie społeczności żydowskiej.

Po tym jak poprzedniego dnia z powodów proceduralnych dyskusja na temat Limesu Dunajskiego (Limes - systemy rzymskich umocnień granicznych) jako części granicy Imperium Rzymskiego musiała zostać przeniesiona do grupy roboczej, omówienie kandydatury Dolnogermańskiego Limesu przebiegło bez zakłóceń. Wzdłuż Renu przebiega Dolnogermański Limes o długości około 400 km z twierdzami i obozami legionowymi.

Komitet Światowego Dziedzictwa będzie obradował stacjonarnie i online jeszcze do soboty. W jego skład wchodzi 21 wybranych państw-stron Konwencji Światowego Dziedzictwa. Zazwyczaj corocznie podejmuje on decyzje o wpisaniu nowych obiektów kulturalnych i przyrodniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz zajmuje się stanem wpisanych już na nią obiektów. Z powodu pandemii koronawirusa konferencja została w zeszłym roku przełożona na rok bieżący. Na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się ponad 1100 obiektów kulturalnych i przyrodniczych w 167 krajach. 51 z nich uważa się za zagrożone. W Niemczech na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisanych jest obecnie 50 obiektów.